De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Activiteiten in 2016

 In het jaar 2016 heeft het bestuur 9 keer vergaderd. Iedere dinsdag- en donderdagochtend zijn leden van de Kring aanwezig in ons documentatiecentrum in het voormalige gemeentehuis in Andelst om vragen van bezoekers te behandelen.  

19 januari H. Schrama Geschiedenis van de veeartsenij.
16 februari Bestuur                               Jaarlijkse quiz over ons verleden.
15 maart Wim Huijbrechts Overbetuwse dialectschrijvers.
15 maart  Algemene ledenvergadering             
26 april Kobus van Ingen Hopteelt in de Betuwe
11 mei EXCURSIE Museum voor nostalgie en Techniek, Langenboom.
20 september   Piet van Reenen Recente geschiedenis van de Betuwse politie
14 oktober Daan Viergever/ Ed Janssen  De oorlog in Randwijk september 1944- april 1945.
18 oktober Freek de Moor Ontstaan en geschiedenis van de Amsterdamse Jordaan
15  november Piet de Geer Zeeheld Joseph van Ghent en onze goede buur aan de overkant van de Waal: Winssen
     

                                                           

Daarnaast hebben leden van de Historische Kring verschillende lezingen gehouden voor diverse podia.

Het documentatiecentrum is verder ingericht. Het overleg met de overige Historisch vereniging in de Overbetuwe werd geintensiveerd.