De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Lezingen in de herfst van 2018 en de winter van 2019

Op deze pagina staan alle activiteiten die in ons werkgebied worden georganiseerd op het gebied van onderzoek of voorlichting over onze geschiedenis. Dat betekent dat niet alleen de evenementen die door onze Kring worden georganiseerd worden vermeld maar ook andere. De organisator wordt steeds vermeld. Alle lezingen worden gehouden in Dorpshuis ” de Oude School” in Hemmen en beginnen om 20.00 uur.

17 april : Geschiedenis van de binnenvisserij in het rivierengebied. (HKMB)

18 september: Zuivelfabrieken kwamen en gingen. (HKMB)

16 oktober: Op het spoor van Romeinse soldaten in het Neder Rijnse gebied. (HKMB)

20 november: Volksfeesten in november en december. (HKMB)

15 januari: Het ontstaan van de Betuwe met de nadruk op de heerlijkheid Hemmen (HKMB)