De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Lezingen in de winter en lente van 2019

Op deze pagina staan alle activiteiten die in ons werkgebied worden georganiseerd op het gebied van onderzoek of voorlichting over onze geschiedenis. Dat betekent dat niet alleen de evenementen die door onze Kring worden georganiseerd worden vermeld maar ook andere. De organisator wordt steeds vermeld. Alle lezingen worden gehouden in Dorpshuis ” de Oude School” in Hemmen en beginnen om 20.00 uur tenzij anders vermeld.

15 januari: Het ontstaan van de Betuwe met de nadruk op de heerlijkheid Hemmen (HKMB)

19 februari: Jaarlijkse quiz over onze (streek)geschiedenis. HKMB)

19 maart: “Zij werden geroepen”. Wie waren de militairen die op het Indië monument in Andelst staan? (HKMB)

23 april: Remonstranten en Contraremonstranten. De rol van Slatius. (HKMB)

8 mei: Jaalijkse excursie. Dit keer een dagtocht naar Xanten. (HKMB)