De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

De oorlog in de Betuwe van najaar 1944 tot lente 1945

Deze avond op 15 oktober bestaat uit twee delen. We beginnen met het “officiele” deel.  Aan een aantal mensen die de oorlog in de Betuwe in de herfst van 1944 en de lente van 1945 aan den lijve hebben meegemaakt wordt het eerste exemplaar van ons bewaarboek “Water en Vuur” overhandigd. Dit geschrift wordt in de tweede helft oktober/eerste week november gratis verspreid op alle adressen in ons werkgebied en dat van de Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Valburg.

Daarna herdenken we met een lezing dat 75 jaar geleden de oorlog in de Betuwe in volle omvang was losgebarsten. De lezing wordt verzorgd door ons lid Daan Viergever, een gekende expert van deze geschiedenis. Hij wordt ondersteund door een ander lid, Ed Janssen, die over een uitgebreide collectie afbeeldingen beschikt. Na de slag om Arnhem hadden de geallieerden zich terug getrokken ten zuiden van de Rijn. Het gebied van de Overbetuwe vormde de frontlijn tot april 1945. In die tijd waren er voortdurend beschietingen over en weer. In de dorpen langs de Rijn van Driel tot Opheusden, was er sprake van directe confrontaties tussen Geallieerden en Duitsers. De bevolking vluchtte in grote getale naar veiliger dorpen in de nabijheid met name naar Valburg, Herveld en Andelst. Daar waren zelfs alle schuren en stallen ingericht als provisorische slaapplaatsen. Toen de Rijndijk bij Elden werd opgeblazen werd de totale bevolking geëvacueerd naar Brabant en België. Slechts een aantal mannen bleven achter om voor het vee en nog aanwezig graan te zorgen om zo een bijdrage aan de voedselvoorziening te leveren. De lotgevallen van de gewone burgers in dit gebied worden beschreven in een bewaarblad, uitgegeven door de redactie van de Peperbus en de HKMB. Het boekje wordt gratis verspreid zowel in het werkgebied van de HKMB als dat van de Historische Kring Oosterhout c.s.

Let op: De lezing wordt gehouden in de Vloedschuur in Heteren en begint om 20.00 uur.