De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

De van Lyndens in de Overbetuwe

Op 19 november zal Frits Hoogveld, oud voorzitter van Marithaime in Elst, een voordracht houden over de van Lyndens. De voordracht wordt georganiseerd in Dorpshuis “de Oude School” in Hemmen en begint om 20.oo uur.

De Betuwse tak van de familie heeft in het verleden in een aantal kastelen in de Overbetuwe geresideerd. Zij zijn in onze Kring vooral bekend omdat ze liefst 17 heren van Hemmen hebben geleverd, die op het kasteel Hemmen hebben gewoond en ook op het minder bekende kasteel de Boelenham, dat ook in Hemmen stond. Minder bekend is dat er ook van Lyndens (of van Lijndens) gewoond hebben op het kasteel de Musschenberg in Elst en op het kasteel de Parck, eveneens in Elst. Al deze kastelen zijn inmiddels verdwenen. Alleen van het kasteel Hemmen, eigenlijk van het Huis Hemmen, is nog een ruïne over, sinds het huis in 1945 ten offer viel aan oorlogshandelingen. Frits zal ons geheugen op 19 november opfrissen.