De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Een Zettense Zendeling op de Molukken in de 19e eeuw

Op 17 september zal Addy van Dijken een lezing houden waarin Hendrik van Dijken, geboren op 4 januari 1932 in Zetten, centraal staat. Plaats van handeling is het Dorpshuis “de Oude School” in Hemmen. Aanvangstijd 20.00 uur.

Addy van Dijken doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar de familie van Dijken, die in ieder geval al in het begin van de 18e eeuw in Zetten en omstreken was gevestigd.
Hendrik van Dijken, die in Zetten was geboren, kwam in contact met de legendarische Dominee O.G. Heldring. Hij inspireerde de jonge Hendrik om als zendeling naar het eiland Halmahera in de Molukken te gaan.
Hendrik van Dijken zou de rest van zijn leven op dat eiland blijven en stierf daar in het jaar 1900. Zijn lange verblijf op het eiland heeft een grote indruk achtergelaten bij de plaatselijke bevolking. In die tijd beperkten de zendelingen zich nl. niet alleen tot het uitdragen van het Christelijk geloof bij de inheemse bevolking.
Addy presenteert vanavond zijn kennis over deze zendeling, maar gaat zeker ook in op andere leden van de familie van Dijken. Ook zijn belangstelling voor genealogie in zijn algemeenheid komt aan de orde.