De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Het ontstaan van de Betuwe met de nadruk op de heerlijkheid Hemmen

Op 15 januari zal John Mulder, voorzitter van de Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Valburg een lezing verzorgen over de belangwekkende geschiedenis van de Betuwe en de heerlijkheid Hemmen.
Het landschap van de Betuwe en dus ook van de heerlijkheid Hemmen is sinds de préhistorie telkenmale veranderd. Soms was de natuur via het klimaat en het weer de oorzaak. Maar ook het ingrijpen van de mens, bijvoorbeeld door bewoning, de aanleg van dijken of het ontginnen van woeste grond kon grote invloed hebben.
De voordracht dan ook over mensen die hun verhaal in het landschap – onder en boven de grond- hebben achtergelaten. Dat verhaal is terug te vinden in de archieven maar ook in het geheugen van de huidige bewoners. Het gaat dan over bodem en bodemgebruik, afwatering, dijken en dijkdoorbraken, kastelen, over de Linge en over Hemmen, kortom over het ontstaan van onze Betuwe en de heerlijkheid Hemmen in het bijzonder.