De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Jaarlijkse quiz over onze geschiedenis

Op 19 februari organiseren we voor de 10e keer onze quiz over de (streek)geschiedenis. Zoals gebruikelijk beginnen we om 20.00 uur in Dorpshuis “de Oude School” in Hemmen.
In een vijftigtal vragen wordt de kennis van de deelnemer over vooral de lokale- maar ook van de algemene geschiedenis getest. De antwoorden worden in groepsverband gegeven. Daarom is overleg niet alleen mogelijk maar zelfs wenselijk! De groepjes (van 4 deelnemers) worden aan het begin van de avond samengesteld. De vragen zijn opgedeeld in vier delen van 12 of 13 vragen. De beginletters van de antwoorden vormen een woord nadat ze in de juiste volgorde zijn gezet. Dit gaat ongeveer zoals bij de quiz 2 voor 12 op de televisie. De groep die het eerst het juiste woord herkent, krijgt daarvoor bonuspunten. Aan de hand van de invulformulieren gaat de jury bovendien bepalen hoeveel juiste antwoorden een groep heeft gegeven. De bonuspunten worden aan het eind van de avond toegevoegd, waarna de winnaar bekend wordt gemaakt. Voor de winnende groep is een bescheiden prijsje beschikbaar.
Zo is de avond afwisselend: na een aantal vragen krijgen we de antwoorden en daarna zoeken we naar een woord en dat vier keer! De quiz is er overigens niet alleen een wedstrijd: veel deelnemers leren meer over onze plaatselijke geschiedenis!
Onze quizavonden verlopen altijd in een gemoedelijke en gezellige sfeer. Nieuwkomers kunnen zo uitstekend kennis maken met onze Kring. Neem daarom gerust belangstellenden mee! De toegang is ook voor niet-leden gratis.