De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Op het spoor van Romeinse soldaten in het Neder Rijnse gebied

Op dinsdag 16 oktober om 20.00 uur zal Marenne Zandstra een lezing verzorgen met als titel: “Op het spoor van Romeinse soldaten in het Neder Rijnse gebied”. De voordracht wordt gehouden in Dorpshuis “de Oude School” in Hemmen.
In de Romeinse tijd kwamen er duizenden soldaten in dienst van het Romeinse leger naar het Neder Rijnse gebied, dat zich uitstrekt van Remagen in het oosten tot Katwijk aan de Noordzeekust. Wie waren die soldaten, en hoe ‘Romeins’ was dit leger eigenlijk? Zeker voor de vroeg-Romeinse periode geldt dat schriftelijke bronnen maar een beperkt beeld geven van de samenstelling en mobiliteit van dit leger. Archeologische bronnen kunnen dit beeld aanvullen en verscherpen. Sommige objecten die de soldaten hebben achterlaten kunnen ons namelijk vertellen waar de soldaten vandaan kwamen of wat hun achtergrond was. Daarbij valt te denken aan fragmenten aardewerk met ingekraste namen, bijzondere uitrustingsstukken en specifieke kledingaccessoires. In het kader van haar promotieonderzoek heeft Marenne Zandstra dergelijke aanwijzingen in het Neder Rijnse gebied verzameld en geanalyseerd. Haar bevindingen zal ze toelichten in deze lezing, toegespitst op vondsten uit de regio.