De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Volksfeesten in november en december

Op dinsdag 20 november om 20.00 uur zal Olga de Boer een lezing verzorgen met als titel:
“Volksfeesten in november en december”. De voordracht wordt gehouden in Dorpshuis “de Oude School” in Hemmen. Olga doet haar verhaal aan de hand van attributen die bij de viering van deze feesten worden gebruikt.
In Nederland worden in de maanden november en december, mede afhankelijk van de streek, een aantal, vaak oeroude, volksfeesten gehouden. Vaak zijn die feesten later van een Christelijk sausje voorzien.
Olga begint met Sint Maarten, dat op 11 november wordt gevierd. Wie was dat eigenlijk?
Iedereen kent het Sinterklaas (Sint Nicolaas) feest. Waarom maken we speculaaspoppen, en strooigoed en zetten wij de schoen? Wie is eigenlijk die tegenwoordig zo omstreden zwarte Piet?
En waarom versieren wij met kerstmis eigenlijk een spar, waardoor we een kerstboom krijgen? En wie weet waarom de Kerstman rood / wit is gekleed?
En was Jezus wel echt geboren op 24 december in het jaar nul?
Ook rond oud en Nieuw zijn heel veel oude gebruiken.
Ben je nieuwsgierig geworden door al die vragen?
Kom dan op 20 november om 20 uur naar het Dorpshuis in Hemmen.