Welkom

De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Groter/kleiner lettertype

Automatische concepten

Dinsdag 19 april 2022 om 20.00 uur:

‘Market Garden, waarom ging het mis bij Arnhem?’ door Jeroen Wijgerse.

Dorpshuis De Oude School, Kerkplein 4 Hemmen

Operatie Market Garden mislukte bij Arnhem, jaarlijks herdenken we in grote getale de gevallenen die zo hard hebben gevochten. Maar waarom is het nu niet gelukt? 

Hebben de Duitsers geluk gehad, of hadden de Geallieerden pech, was het de schuld van de Polen, of was er dan toch verraad in het spel? 

In deze lezing probeert Jeroen Wijgerse een beter beeld te schetsen van de situatie bij Arnhem en hoe deze tot de bekende uitkomst heeft geleid

Iedereen is welkom bij deze lezing. Niet-leden van de Kring vragen wij om een bijdrage van minimaal € 3,- ter bestrijding van de kosten.

Bundesarchiv, Bild 183-J27850 / CC-BY-SA 3.0

Historisch Zetten en Heteren

De voorjaarsstormen zijn alweer weg en de Jumbo plaatjesstorm ebt ook langzaam weg. We hebben nu 3 ruildagen gehad en de meeste mensen hebben hun boek compleet. Het spijt mij dat er toch twee fouten zijn ingeslopen. De eerste is een kapitale fout: een verkeerd geschreven familienaam. Dit had voorkomen kunnen worden. Het gaat over boerderij “de Steeg” in Heteren waar de familie “van de Westeringh” lange tijd heeft gewoonden niet zoals ik heb geschreven “van den Westering”. De tweede is dat het huis van de familie “Zwijnen” aan de Waaldijk in Andelst weg moest voor de Tacitusbrug. Dit moet natuurlijk zijn “de Ewijkse brug”. Over de boeken en de plaatjes is het volgende te vertellen. Er zijn iets meer dan 2000 boeken gedrukt en deze zijn naar de Jumbo gestuurd. Het restant dat nog op voorraad was is ook naar Zetten gestuurd. Op de vraag of erbij gedrukt kan worden is ontkennend geantwoord omdat het een éénmalige oplage was en het opnieuw maken van drukplaten een te dure oplossing. Zijn er van alle plaatjes dezelfde hoeveelheid gedrukt? Volgens de coördinator is dat zo. Toch zijn er van bepaalde nummers weinig in omloop. Mogelijk liggen die nog ergens bij de mensen thuis.

We willen nu het volgende doen:

  • Iedereen die nog plaatjes over heeft en er niets meer mee doet kan deze inleveren bij de servicebalie van de Jumbo in Heteren of Zetten.
  • Heeft U nog een boek over, leeg of incompleet, en dat u wilt afstaan lever dit dan ook in bij de servicebalie. Er zijn nog steeds mensen die graag het boek willen hebben.
  • Het kan zijn dat U op alle drie de ruildagen niet aanwezig kon zijn en toch nog plaatjes mist, lever dan een briefje in met de ontbrekende nummers en met uw naam en telefoonnummer erop en geef die ook af bij de servicebalie.

Dit kunt u doen tot 1 april a.s.

Wij zullen proberen om ook uw boek compleet te maken. 

Namens de Jumbo “Teun van Blijderveen” en de Historische Kring “Midden Betuwe”

Ed Janssen

In memoriam Daan Tap

Tot onze grote schrik ontvingen wij dondermorgen 19 augustus rond 11 uur bericht van het overlijden van de heer Daan Tap. Hij was voorzitter sinds de oprichting van onze vereniging in 2012.

Ton Janssen, tot 2020 onze secretaris, heeft een In Memoriam geschreven:

IN MEMORIAM

DAAN TAP

Op 19 augustus overleed Daan Nicolaas Tap op 86 jarige leeftijd. Daan was een markante authentieke persoonlijkheid, die zijn hele leven in de agrarische sector werkzaam is geweest. Hij is geboren en getogen op de monumentale boerderij “de Bosschen” in Andelst en heeft daar tot op hoge leeftijd gewoond. De laatste jaren woonde hij in een bungalowtje er vlak naast. 

Hij was vanaf de oprichting voorzitter van de Historische Kring Midden-Betuwe. Deze taak vervulde hij op zijn eigen wijze, rustig en vastberaden koersend op de doelstellingen die deze Kring nastreeft. Hij was een verbindend bestuurder die waakte over de goede sfeer in bestuur en onder de leden van de Kring. Bovendien was hij een wandelende encyclopedie, met een enorme feitenkennis van de lokale geschiedenis,

In 2006 dreigde de voorganger van de Historische Kring Midden-Betuwe, dat was de Werkgroep Zetten van de Historische Kring Zetten, door gebrek aan belangstelling teloor te gaan. Het dan zittende bestuur wilde de werkgroep opheffen. 

Daan Tap is toen, samen met Baukje Hof, opgestaan en samen hebben zij de bestuurstaak op zich genomen om te trachten de werkgroep te redden. Al spoedig kwam Wim van der Horst  het tweetal helpen en zo werd de kiem gelegd voor een revival van de werkgroep Zetten. 

Daan trad op als voorzitter en Baukje en Wim hielpen hem om de nodige structuur in de werkgroep aan te brengen. Spoedig werden de maandelijkse lezingen verplaatst van café ”Het Wapen van Andelst” naar de “Oude School” in Hemmen. De bezoekersaantallen en ook het aantal leden van de werkgroep namen geleidelijk aan toe. 

In 2012 was de omvang van de werkgroep zodanig dat overwogen werd om door te gaan als een zelfstandige Historische Kring. Dat was eigenlijk vanzelfsprekend omdat de werkgroep de facto al zelfstandig door het leven ging. Daan was toen al heel lang lid van de Historische Kring Kesteren en afscheid nemen van die Kring viel hem gevoelsmatig zwaar. Rationeel was hij het echter eens met de stap om te verzelfstandigen en hij werkte hard mee aan de totstandkoming van de nieuwe Kring. Daar werd hij opnieuw de voorzitter en hij deed zijn werk op de van hem bekende wijze.

In 2014 overleed zijn geliefde vrouw Nel na een kort maar hevig ziekbed. Natuurlijk kwam de klap heftig aan en Daan had tijd nodig om het verlies zo veel mogelijk te verwerken. Kenmerkend was dat hij, kort na het overlijden van Nel, te kennen gaf dat hij de bestuursvergaderingen van de kring weer bij wilde wonen. Volgens zijn eigen zeggen hielp dat om leven weer op te pakken. Aan dat lange leven is nu, onverwacht, een einde gekomen.

Daan ik wil je graag ontzettend bedanken voor onze langdurige en uiterst prettige samenwerking. 

Rust zacht.                                                                                                                  Ton Janssen