De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Welkom op de website van Historische Kring Midden-Betuwe

De Historische Kring Midden-Betuwe is in mei 2012 ontstaan uit de voormalige werkgroep Zetten van de Historische Kring Kesteren en omstreken.

Ons werkgebied bestaat uit de dorpen Andelst, Hemmen, Herveld, Heteren, Randwijk en Zetten en de daarbij behorende buitengebieden. De buurtschappen Indoornik en Lakemond bij Randwijk en Hemmen horen daar ook bij.

Indien u belangstelling heeft voor de geschiedenis van uw dorp of van onze streek dan nodigen wij u uit lid te worden. De contributie bedraagt per 1 januari 2016 slechts € 20, – per jaar. Daarvoor organiseren wij ieder jaar 7 lezingen (op de derde dinsdag van de maand in het Dorpshuis te Hemmen) en een excursie. Bovendien ontvangt u drie keer onze nieuwsbrief “Berichten uit de Midden-Betuwe”. Daarnaast krijgt u een exemplaar van het fraaie boek “Terugblik” dat ieder jaar verschijnt.
De “Terugblik” is een uitgave van de Stichting Tabula Batavorum, een samenwerkingsverband van historische verenigingen in de Betuwe.

Op de pagina “contact” vindt u hoe U onze vereniging kunt bereiken.

De Kring ziet het als haar taak de historie van haar werkgebied te onderzoeken, te documenteren en de verkregen kennis te delen met de bewoners van het gebied.

Ook willen we bevorderen dat onze (nog) zichtbare historie bewaard blijft voor de generaties die na ons komen.

Om dit doel te verwezenlijken zijn een aantal werkgroepen actief, die ieder een deeltaak van het onderzoek en documentatie voor hun rekening nemen.

In de bibliotheek in Zetten beschikken we over een ruimte waar we hopen veel meer in contact te komen met de inwoners van ons gebied. Iedereen is er welkom en wij zullen ons best doen om eventuele vragen over onze streekgeschiedenis te beantwoorden. Natuurlijk kunt u zich daar ook aanmelden als lid. Meer leden vergroten onze werkkracht en onze invloed om historisch belangwekkende zaken te onderzoeken en te bewaren. Wij zijn iedere dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig. U kunt ook een afspraak maken en wel via een e-mail naar info@hkmb.nl of telefonisch via 0488 452140.