Welkom

De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Groter/kleiner lettertype

In memoriam Daan Tap

Tot onze grote schrik ontvingen wij dondermorgen 19 augustus rond 11 uur bericht van het overlijden van de heer Daan Tap. Hij was voorzitter sinds de oprichting van onze vereniging in 2012.

Ton Janssen, tot 2020 onze secretaris, heeft een In Memoriam geschreven:

IN MEMORIAM

DAAN TAP

Op 19 augustus overleed Daan Nicolaas Tap op 86 jarige leeftijd. Daan was een markante authentieke persoonlijkheid, die zijn hele leven in de agrarische sector werkzaam is geweest. Hij is geboren en getogen op de monumentale boerderij “de Bosschen” in Andelst en heeft daar tot op hoge leeftijd gewoond. De laatste jaren woonde hij in een bungalowtje er vlak naast. 

Hij was vanaf de oprichting voorzitter van de Historische Kring Midden-Betuwe. Deze taak vervulde hij op zijn eigen wijze, rustig en vastberaden koersend op de doelstellingen die deze Kring nastreeft. Hij was een verbindend bestuurder die waakte over de goede sfeer in bestuur en onder de leden van de Kring. Bovendien was hij een wandelende encyclopedie, met een enorme feitenkennis van de lokale geschiedenis,

In 2006 dreigde de voorganger van de Historische Kring Midden-Betuwe, dat was de Werkgroep Zetten van de Historische Kring Zetten, door gebrek aan belangstelling teloor te gaan. Het dan zittende bestuur wilde de werkgroep opheffen. 

Daan Tap is toen, samen met Baukje Hof, opgestaan en samen hebben zij de bestuurstaak op zich genomen om te trachten de werkgroep te redden. Al spoedig kwam Wim van der Horst  het tweetal helpen en zo werd de kiem gelegd voor een revival van de werkgroep Zetten. 

Daan trad op als voorzitter en Baukje en Wim hielpen hem om de nodige structuur in de werkgroep aan te brengen. Spoedig werden de maandelijkse lezingen verplaatst van café ”Het Wapen van Andelst” naar de “Oude School” in Hemmen. De bezoekersaantallen en ook het aantal leden van de werkgroep namen geleidelijk aan toe. 

In 2012 was de omvang van de werkgroep zodanig dat overwogen werd om door te gaan als een zelfstandige Historische Kring. Dat was eigenlijk vanzelfsprekend omdat de werkgroep de facto al zelfstandig door het leven ging. Daan was toen al heel lang lid van de Historische Kring Kesteren en afscheid nemen van die Kring viel hem gevoelsmatig zwaar. Rationeel was hij het echter eens met de stap om te verzelfstandigen en hij werkte hard mee aan de totstandkoming van de nieuwe Kring. Daar werd hij opnieuw de voorzitter en hij deed zijn werk op de van hem bekende wijze.

In 2014 overleed zijn geliefde vrouw Nel na een kort maar hevig ziekbed. Natuurlijk kwam de klap heftig aan en Daan had tijd nodig om het verlies zo veel mogelijk te verwerken. Kenmerkend was dat hij, kort na het overlijden van Nel, te kennen gaf dat hij de bestuursvergaderingen van de kring weer bij wilde wonen. Volgens zijn eigen zeggen hielp dat om leven weer op te pakken. Aan dat lange leven is nu, onverwacht, een einde gekomen.

Daan ik wil je graag ontzettend bedanken voor onze langdurige en uiterst prettige samenwerking. 

Rust zacht.                                                                                                                  Ton Janssen