De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Coronavirus raakt ook onze Kring.

Omdat we allen wat voorzichtig moeten zijn met onze sociale contacten heeft het bestuur begin 2020 besloten om de maandelijkse bijeenkomsten tot nader order op te schorten. Op dit moment kunnen wij nog geen termijn noemen waarvoor deze maatregel geldt.  Wij zullen de richtlijnen van het RIVM volgen. Zodra wij onze activiteiten weer ter hand gaan nemen maken wij dat kenbaar op deze site, maar ook rechtstreeks aan onze leden.