Welkom

De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Groter/kleiner lettertype

Verzamelen historische gegevens.

In onze werkruimte in de bibliotheek in Zetten verzamelt en rubriceert een werkgroep foto’s, documenten, boeken enz. uit het verleden van ons werkgebied. Hiermee wordt de kennis van onze geschiedenis verrijkt en kunnen we vaak meer duiding geven over de oorzaken van de diverse gebeurtenissen.  Gelukkig schenken veel inwoners ons zaken, die ze weg willen gooien omdat ze voor hen geen waarde (meer) hebben. Wij doen een beroep op alle inwoners van ons werkgebied om ons zo veel mogelijk te voorzien van interessante zaken. Als U ons wilt informeren over zaken die U niet kunt of wil missen dan willen wij die graag digitaliseren. U krijgt dan het origineel snel en onbeschadigd terug.