Welkom

De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Groter/kleiner lettertype

Afbeeldingen uit de dorpen

Hier vind u enige historische afbeeldingen uit de verschillende dorpen van ons werkgebied. Als u op de getoonde foto’s klikt verschijnt de afbeelding op uw hele scherm. Met een klik op het kruisje rechts bovenin komt u weer op de selectie pagina.