ANBI Status

De Historische Kring Midden Betuwe beschikt over een culturele ANBI status. De Kring heeft het fiscale nummer 8521.93.725. De ANBI status verschaft de Kring een bijzondere fiscale behandeling bij giften en legaten.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

ANBI status controle
Wilt u een gift aan een goed doel aftrekken van de belasting? Controleer dan of de instelling een (culturele) ANBI is. U vindt u de ANBI-status eenvoudig op de site van de belastingdienst. Bij instelling voert u HKMB in (ev. vestigingsplaats Zetten).

Vanaf 1 januari 2014 moeten de houders van een ANBI status een aantal zaken via hun website openbaar maken. Onder andere moet de samenstelling van het bestuur worden bekend gemaakt. Elders op deze site treft U die samenstelling aan. Het fiscale nummer is hierboven vermeld.

De andere zaken die we openbaar moeten maken treft U onder dit kopje op onze website aan. Indien U nadere inlichtingen wenst, dan kunt U ons een e-mail sturen (info@hkmb.nl). U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht van ons.