ANBI Status

De Historische Kring Midden Betuwe beschikt over een ANBI status. De Kring heeft het fiscale nummer 8521.93.725. De ANBI status verschaft de Kring een bijzondere fiscale behandeling bij giften en legaten.

Schenkers van giften en legaten kunnen gebruik maken van aftrekposten voor Inkomsten- en Vennootschapsbelasting. Omdat de Kring Cultuurhistorische activiteiten heeft is sinds 1 januari 2014 een zeer gunstige regeling voor schenkers, zowel particulieren als bedrijven van kracht, de aftrekpost is extra aantrekkelijk.

Vanaf 1 januari 2014 moeten de houders van een ANBI status een aantal zaken via hun website openbaar maken. Onder andere moet de samenstelling van het bestuur worden bekend gemaakt. Elders op deze site treft U die samenstelling aan. Het fiscale nummer is hierboven vermeld.

De andere zaken die we openbaar moeten maken treft U onder dit kopje op onze website aan. Indien U nadere inlichtingen wenst, dan kunt U ons een e-mail sturen (info@hkmb.nl). U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht van ons.