Welkom

De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Groter/kleiner lettertype

Financiële verantwoording

2021 Exploitatie

2021 Balans

2020 Exploitatie

2020 Balans

2019 Exploitatie

2019 Balans

 

2018

Contributie €3.240 Kosten Lezingen €747
Donaties €330 Aanschaf Terugblik €897
Entreegeld Lezingen €74 Kosten secretariaat €411
Bijdragen Lezingen elders €270 Kosten docu-center €224
Gift monument WOII Driel €50 Kosten ICT €568
Batig saldo excursie Aken €119 Huur docu-center €600
Verkoop boeken €7 Erfgoed Gelderland €121
Subsidie Gemeente €467 Attenties e.d. €50
Rente Spaarrekening €3 Kosten exc. Rozendaal €120
Bankkosten €153
Batig saldo €669
Totaal €4.560 €4.560

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA                                           PASSIVA

Bank lopende rekening €4.937 Crediteuren €4.000
Bank Spaarrekening €5.192 Eigen vermogen €6141
Kas € 12
Totaal €10.141 €10.141