De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Jaarverslag van de secretaris

 

Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2019

 

In het jaar 2018 heeft het bestuur 6 keer vergaderd. Iedere dinsdag- en donderdagochtend zijn leden van de Kring aanwezig in ons documentatiecentrum in de bibliotheek in Zetten.  

16 januari Daan Viergever/Ed Janssen Van Blauwe Engel tot Intercity.
20 februari Bestuur                               Jaarlijkse quiz over ons verleden.
20 maart Wim Huijbrechts Karel ende Elegast middeleeuwse verhalen.
17 april Algemene ledenvergadering             
17 april Ton Janssen Binnenvisserij in midden Nederland
23  mei EXCURSIE Kasteel en Park Rozendaal.
20 juni   EXCURSIE Naar Aken, de stad van Karel de Grote.
18 september Jos Lankveld  Zuivelfabrieken kwamen en gingen.
16 oktober Marenne Zandstra Op het spoor van Romeinse soldaten in het Nederrijnse
20 november Olga de Boer Volksfeesten in november en december.

                                                           

Daarnaast hebben leden van de Historische Kring verschillende lezingen gehouden voor diverse podia.

Het documentatiecentrum is verder ingericht.