De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

 

Het bestuur van de Historische Kring Midden-Betuwe ziet er als volgt uit:

Voorzitter D.N. (Daan) Tap Andelst
Secretaris A.H.C.C. (Ton) Janssen Herveld
Penningmeester C. (Ceciel) Uitterhoeve Heteren
Lid M. (Marie) Elings Andelst
Lid W.J.M. (Wim) Huijbrechts Andelst
Lid E. (Ed) Janssen Hemmen
Lid J.W. (Anja) van Rookhuijzen Zetten

 

Het bestuur vergadert één keer per 2 maanden en treedt af volgens een schema dat in de statuten en het huishoudelijk reglement  van de Historische Kring-Midden Betuwe is vastgelegd.