Welkom

De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Groter/kleiner lettertype

 

Het bestuur van de Historische Kring Midden-Betuwe ziet er als volgt uit:

Voorzitter W.J.M. (Wim) Huijbrechts Andelst
Secretaris M.L.C. (Marie) Elings Andelst
Penningmeester C. (Ceciel) Uitterhoeve Heteren
Lid J.W. (Anja) van Rookhuijzen Zetten
Lid E. (Ed) Janssen Hemmen
Lid D. Doeze Jager Zetten
Lid vacant

 

Het bestuur vergadert één keer per 2 maanden en treedt af volgens een schema dat in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Historische Kring-Midden Betuwe is vastgelegd.