Bestuur

Het bestuur van de Historische Kring Midden-Betuwe ziet er als volgt uit:

Voorzitter W.J.M. (Wim) Huijbrechts Andelst
Secretaris M.L.C. (Marie) Elings Andelst
Penningmeester C. (Ceciel) Uitterhoeve Heteren
Lid J.W. (Anja) van Rookhuijzen Zetten
Lid D. (Dick) Doeze Jager Zetten
Lid vacant

Het bestuur vergadert één keer per 2 maanden en treedt af volgens een schema dat in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Historische Kring-Midden Betuwe is vastgelegd.