De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Coronavirus raakt ook onze Kring.

Omdat we allen wat voorzichtig moeten zijn met onze sociale contacten heeft het bestuur besloten om de maandelijkse bijeenkomsten, te beginnen met de geplande activiteiten op 17 maart, tot nader order op te schorten. Op dit moment kunnen wij nog geen termijn noemen waarvoor deze maatregel geldt. Wij zullen de richtlijnen van het RIVM volgen. […]