Welkom

De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Groter/kleiner lettertype

Corona en weer corona....

Helaas is het virus weer volop onder ons….

Daardoor waren we genoodzaakt de lezing van 16 november niet te laten doorgaan.

We hebben de heer Jeroen Wijgerse bereid gevonden om de lezing “Market Garden, waarom ging het mis bij Arnhem?” op een ander tijdstip te houden. In december wordt er geen lezing gehouden. Hopelijk kunnen we in het nieuwe jaar weer van start gaan. U krijgt dan natuurlijk bericht.

Comments are closed.