De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Documentatiecentrum

Sinds 1 september 2017 heeft de Kring een ruimte in de bibliotheek in Zetten ter beschikking, die momenteel wordt ingericht.

Deze ruimte geeft ons de mogelijkheid bezoekers van de bibliotheek te ontvangen om vragen te beantwoorden. Binnenkort zullen wij U hier meer details over kunnen mededelen.

Comments are closed.