Welkom

De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Groter/kleiner lettertype

Lezing dinsdag 20 september 20.00 uur

Het seizoen begint weer. De Historische Kring Midden-Betuwe houdt op 20 september a.s. samen met de Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Valburg de eerste lezing van het seizoen 2022-2023:

‘Loenen en Wolferen, voormalig Kleefse lenen’

Lezing door Emile Smit, voorzitter Historische Kring Huessen en Stichting Tabula Batavorum.

      Dorpshuis Beatrix, Dorpsstraat 15 Slijk-Ewijk

      Dinsdag 20 september, aanvang 20.00 uur

      Toegang: leden gratis, niet-leden minimaal € 3,00.

Hoewel Loenen en vooral Wolferen geen grote kerkdorpen waren, hebben ze wel een bijzondere geschiedenis. Zij raakten namelijk in het bezit van de graven van Kleef, terwijl de omgeving Gelders werd. De heer van Loenen en Wolferen moest zich in de veertiende eeuw in geval van oorlog met zijn mannen melden op het kasteel in de toen Kleefse stad Huissen.

Hoe die historie verder ging en hoe dit gebied toch gewoon bij Gelderland kwam, wordt in deze lezing nader uitgelegd.

Emile Smit (1950) studeerde geschiedenis in Nijmegen. In 1975 promoveerde hij op het proefschrift De oude Kleefse enclaves en hun overgang naar Gelderland, 1795-1817. Van 1975 tot 2010 was hij werkzaam in het onderwijs in Tiel. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van Huissen en Tiel. Na zijn pensionering in 2010 is Smit vooral actief als schrijver van historische boeken en als redacteur.