Bijeenkomsten

Wij nodigen u uit voor de lezing op dinsdag 18 april 2023 om 20.00 uur in Dorpshuis De Oude School, Kerkplein 4, Hemmen

KOLKENDE WIELEN: DIJKDOORBRAKEN IN DE NEDER-BETUWE

Een lezing door Kobus van Ingen

Het Gelderse rivierengebied werd door de eeuwen heen geteisterd door dijkdoorbraken die enorme schade aanrichtten en de bevolking iedere keer weer terugwierp in ontwikkeling. De bedijking van de grote rivieren in de Betuwe is aan het begin van de 14e eeuw voltooid en men waande zich daardoor veilig. Niets is minder waar want doordat het overblijvende stroombed versmalde nam de overlast op de toen lage dijkjes enorm toe.  

Gravure uit 1785 gemaakt door J. Meijling ter gedachtenis aan de grote overstroming ontstaan door meerdere dijkbreuken in het voorafgaande jaar 1784 (collectie Kobus van Ingen)

In de 14e en 15e eeuw is er zeer veel werk verzet om die situatie te verbeteren: men verhoogde de dijken en stak veel energie in de afvoer van het binnenwater via de gekanaliseerde Linge. Als in de loop van de 16e eeuw het klimaat kouder wordt is er een bijna jaarlijkse dreiging dat ijsdammen en drijfijs ernstige vernielingen en dijkdoorbraken veroorzaken.  

Deze ongunstige situatie – in wat we nu de kleine ijstijd noemen – zet zich voort tot in het midden van de 19e eeuw. De littekens van deze rampzalige situatie zijn tot op de dag van vandaag nog zichtbaar in de vele dijkdoorbraak-kolken aan de Betuwse bandijken. Het zijn pareltjes in het huidige landschap, maar ze herinneren ons aan vele verschrikkelijke rampen waar de Betuwenaar zich iedere keer bovenop moest werken!                                                               

Voor info:

Secretaris HKMB

Tel: 0622442290

Voor leden is de toegang gratis. Van niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

 

                                                                  U KOMT TOCH OOK??