De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

De oorlog in de Betuwe najaar 1944 tot zomer 1945

Deze lezing is voor een zeer groot deel eerder gehouden op 15 oktober jl. in Heteren. Er zijn echter nog veel verzoeken om een herhaling binnengekomen. De Oude School in Hemmen heeft de organisatie op zich genomen en onze Kring werkt er graag aan mee. De lezing wordt verzorgd door ons lid Daan Viergever, een gekende expert van deze geschiedenis. Hij wordt ondersteund door een ander lid, Ed Janssen, die over een uitgebreide collectie afbeeldingen beschikt. De aanvang van de voordracht is om 20.00 uur.

75 jaar geleden barstte de oorlog in de Betuwe in volle omvang los. Na de slag om Arnhem hadden de geallieerden zich teruggetrokken ten zuiden van de Rijn. Het gebied van de Overbetuwe vormde de frontlijn tot april 1945. In die tijd waren er voortdurend beschietingen over en weer. In de dorpen langs de Rijn van Driel tot Opheusden, was er sprake van directe confrontaties tussen Geallieerden en Duitsers. De bevolking vluchtte in grote getale naar veiliger dorpen in de nabijheid met name naar Valburg, Herveld en Andelst. Daar waren zelfs alle schuren en stallen ingericht als provisorische slaapplaatsen. Toen de Rijndijk bij Elden in december 1944 werd opgeblazen overstroomde het gebied van de Betuwe tot aan  het Amsterdam-Rijnkanaal.  De totale bevolking werd geëvacueerd naar Brabant en België. Slechts een aantal mannen bleven achter om voor het vee en nog aanwezig graan te zorgen om zo een bijdrage aan de voedselvoorziening te leveren. De lotgevallen van de gewone burgers in ons gebied worden beschreven in een bewaarblad, Water en Vuur, dat werd uitgegeven door de redactie van de Peperbus en de HKMB. Het boekje is in beperkte mate aanwezig tijdens de lezing. Het is te koop tegen kostprijs (€ 3,-).

Iedere belangstellende is van harte welkom.