De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Jaarlijkse quiz over onze geschiedenis

Op dinsdag 18 februari 2020 organiseren wij voor het 11e achtereenvolgende jaar onze jaarlijkse quiz over de (streek)geschiedenis. Ten opzichte van de vorige jaren is de opzet enigszins gewijzigd. Dit jaar stellen wij 50 meerkeuzevragen. Iedere deelnemer krijgt een antwoordformulier en geeft daarop zijn oplossing aan.vang 20.00 uur. De quiz wordt gehouden in dorpshuis “de Oude School” in Hemmen. Aanvang 20.00 uur.

Per goed antwoord wordt een winstpunt toegekend en degene die de meeste punten heeft gescoord is de winnaar. De winnaar wordt aan het eind van de avond bekend gemaakt. Een onafhankelijke jury beoordeeld de antwoorden en kent de punten toe.Werkgebied HKMB

Voor de 3 beste deelnemers is een bescheiden prijs beschikbaar.

De quiz avonden kennen steeds een gezellige sfeer. Wij proberen zoveel mogelijk vragen te stellen die betrekking hebben op ons werkgebied.

Omdat we weten dat veel mensen juist lid worden van onze Kring om hun kennis over de streekgeschiedenis te vergroten, vangen we zo twee vliegen in een klap. Haast iedere deelnemer leert er wel wat bij op zo,n avond.

Wij rekenen erop dat we dit weer meer deelnemers mogen begroeten. Ook niet-leden van de Kring zijn van harte welkom. De toegang is gratis.