De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Over Xanten

Op dinsdag 21 april 2020 om 20.00 uur gaat Frans Tielens ons in dorpshuis “de Oude School” in Hemmen iets vertellen over Xanten. Dat is niet toevallig want onze jaarlijkse excursie zal ons dit jaar naar die stad brengen.

De Duitse stad Xanten ligt op ongeveer een uur auto rijden vanaf ons werkgebied. De stad is vooral bekend door haar Romeinse verleden. Frans Tielens, gepensioneerd leraar klassieke talen, zal ons vanavond alvast de nodige achtergrondinformatie geven over dit verleden. Ons bezoek, dat in de maand mei is gepland zal daardoor zeker nog interessanter worden voor de deelnemers.

Omdat Xanten niet ver weg ligt is deze informatie ook belangwekkend voor iedereen, die om welke reden dan ook niet met de excursie mee gaat. Een bezoekje op eigen gelegenheid is dan beter voorbereid.

Informatie over de excursie volgt te zijner tijd. Daarbij is ook aangegeven op welke wijze men zich kan opgeven.