Welkom

De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Groter/kleiner lettertype

Publicaties

Op deze pagina treft u onze publicaties aan. In eerste instantie zijn dat de laatste drie exemplaren van ons mededelingen blad “Berichten uit de Midden-Betuwe”, dat ieder jaar verschijnt op 1 januari, 1 april en 1 september. Met een muisklik opent u het exemplaar dat u wilt inzien.