Welkom

De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Groter/kleiner lettertype

Berichten uit de Midden-Betuwe

2021-08 Nieuwsbrief

2021-07 Nieuwsbrief

2021-04 Nieuwsbrief

2020-12 Nieuwsbrief

2020-10-01 Extra nieuwsbrief van de voorzitter

2020-09-01 Berichten uit de Midden-Betuwe

2020-07-01 Berichten uit de Midden-Betuwe

2020-01-01 Berichten uit de Midden-Betuwe

2019-09-01 Berichten uit de Midden-Betuwe

2019-04-01 Berichten uit de Midden-Betuwe