Welkom

De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Groter/kleiner lettertype

Het werkgebied van de Historische Kring Midden-Betuwe is het gebied ten westen van de snelweg A50 in de gemeente Overbetuwe. De overige grenzen zijn de rivier de Waal in het zuiden, de rivier de Rijn in het noorden en de grens met de gemeente Nederbetuwe.

In dit gebied liggen de dorpen Andelst, Hemmen, Herveld (Zuid en Noord), Heteren, Randwijk en Zetten.

Al deze dorpen hebben een rijke geschiedenis die vaak terug gaat naar de pre-Romeinse tijd en waarvan dikwijls nu nog sporen zichtbaar zijn.

Vermeldenswaardig zijn bijvoorbeeld de oude buurtschappen Lakemond en Indoornik, die tegenwoordig deel uitmaken van het dorp Randwijk, maar die beide een rijke geschiedenis kennen als zelfstandige kern.