Andelst

Beknopte geschiedenis van het dorp Andelst

Hervormde kerk Andelst

Zoals bijna alle dorpen in ons werkgebied is het dorp Andelst ontstaan op een natuurlijk verhoging, een zogenaamde stroomrug. Deze stroomruggen zijn in feite overblijfselen van een heuvelrug die ooit gelopen heeft vanaf de Veluwezoom naar Nijmegen.

Andelst was in ieder geval al bewoond in de Romeinse tijd. Dit wordt bewezen door archeologische vondsten. De eerder genoemde stroomruggen zijn, omdat ze bij zeer hoog water toch gevaar liepen, door mensenwerk opgehoogd. Op een van deze terpen staat de kerk van Andelst. Deze kerk is een van de oudste in het gebied van de Over-Betuwe. In de zuidmuur zijn delen bewaard gebleven die stammen uit de 10e eeuw. In de 9e eeuw werd in Andelst al een parochie gesticht met een eigen beschermheilige, Sint Vitus.

In een geschrift dat stamt uit 885 wordt Andelst genoemd als Andassale.

Kasteel Andelst zuidzijde vlak voor de afbraak

Tot in het midden van de 19e eeuw stond er een kasteel, waarvan nog resten in het landschap te vinden zijn. Bijvoorbeeld de binnenste en de buitenste slotgracht, de oude oprijlaan en wat poorten die om het kasteel hebben gestaan. Het is niet duidelijk wanneer het kasteel gesticht is, noch wie de stichters van dit kasteel waren. Nader onderzoek door belangstellenden kan hier wellicht meer duidelijkheid over verschaffen.

In de 20e eeuw werd Andelst een knooppunt van het openbaar vervoer. Naast het treinstation Zetten-Andelst uit 1882 kwam er al in de jaren dertig een busstation.  Daarvandaan verzorgden lijnbussen de verbinding met de omliggende dorpen.

In 1965 werd in Andelst een nieuw gemeentehuis van de voormalige gemeente Valburg geopend. Na de gemeentelijke herindeling van 2001, toen de gemeente Valburg opging in de gemeente Overbetuwe, werd dit gebouw een dependance van het gemeentehuis in Elst. Inmiddels is het een verzorgingstehuis voor bejaarden met dementie.