Hemmen

Beknopte geschiedenis van het dorp Hemmen

Ook Hemmen vindt zijn oorsprong op een zogenaamde stroomrug. Archeologische vondsten in een hoog gelegen gedeelte bij de (onverharde) Wuustweg, bewijzen een onafgebroken bewoning sinds ongeveer 3000 jaar voor Christus. Dit is bijzonder in de Rijndelta: tot aan de bedijking die rond 1200 na Chr. begon, werd een groot deel van de Betuwe, zeker de lager gelegen gronden, jaarlijks overstroomd. Alleen de hoger gelegen stroomruggen en oeverwallen waren dus geschikt voor bewoning.

In 1360 trouwde Steven van Lynden met Elisabeth Borre van Doornick. (Inderdaad uit Indoornik). Elisabeth kreeg als bruidschat de Heerlijkheid Hemmen mee. Dat was het begin van de dynastie van 17 heren van Hemmen. Laatste daarvan stierf in 1931 kinderloos. Alle Heren van Hemmen behoorden tot het geslacht van Lynden.

Het bezit van de van Lyndens werd nagelaten aan een door de laatste Heer van Hemmen opgerichte stichting. Op deze wijze werd bewerkstelligd dat het beheer nog steeds samenhangend over het gehele Landgoed wordt gevoerd.

Tot 1795 was Hemmen bestuurlijk een Hoge Heerlijkheid. De Heer van Hemmen bestuurde de Heerlijkheid en omdat het hier een Hoge Heerlijkheid betrof, had hij zelfs het recht doodvonnissen uit te spreken en te voltrekken. Na de Franse overheersing werd Hemmen een eigen gemeente, die in 1955 opging in de gemeente Valburg. Hemmen was lange tijd de kleinste gemeente van Nederland.

Het geslacht van Lynden woonde van 1360 tot 1750 in een middeleeuws, verdedigbaar kasteel. Op de fundamenten van dit kasteel bouwden ze toen het Huis Hemmen. Een statig huis dat tijdens oorlogshandelingen in 1945 werd verwoest. De fundamenten van dit huis (en dus ook van het kasteel) zijn nu nog zichtbaar in het prachtige in Engelse landschapsstijl aangelegde kasteelpark.

Eeuwenlang lag Hemmen op de weg van Wageningen naar Nijmegen. Op een terpje in Hemmen ontstond een rustplaats. Al in de 12e eeuw is op deze plaats een kapelletje gekomen. In de dertiende eeuw ontstond het huidige kerkje. Nog steeds met het opschrift “Hier wordt de rust geschonken”.

Van 1827 tot 1867 was de bekende ds. O.G. Heldring predikant in deze kerk. Hij stichtte de Heldring gestichten in Zetten.