Herveld (Noord en Zuid)

Het dorp Herveld bestaat eigenlijk uit 2 kernen: Herveld-zuid en Herveld-noord. De oudste van die twee is Herveld-zuid. Daar staat ook de middeleeuwse Hervormde kerk, die dateert uit de 13e eeuw en een oude windmolen uit tenminste de 18e eeuw. (zie afbeelding)

Herveld-noord is lang een gebied geweest waar verspreide boerderijen stonden. Pas in de 19e eeuw ontstond daar een meer dorps karakter. Momenteel zijn de twee kernen praktisch aan elkaar gegroeid. Ook in Herveld zijn op de woerden (hoger gelegen gronden) archeologische vondsten gedaan, die wijzen op een zeer vroege bewoning tot in de Romeinse tijd.

Herveld is dus ook een zeer oud dorp, maar tot nu toe zijn relatief weinig feiten bekend of onderzocht.

In de 18e eeuw werd de nu nog bestaande molen “de Vink” gebouwd of wellicht herbouwd. De molen dankt zijn huidige naam aan de familie Vink. Deze familie is zeer lang eigenaar geweest van deze standerdmolen. Tegenwoordig is een stichting de eigenaar van dit monument.

Evenals in de omringende dorpen heeft Herveld tot aan het begin van de 20e eeuw tabaksteelt gekend. Doordat een groot deel van de Herveldse bodem geschikt is om dit gewas te telen, heeft dit hier een belangrijke rol gespeeld. Later was diezelfde grond beplant met fruitbomen. Ook deze activiteit heeft hier een zeer belangrijke rol gespeeld. In de jaren zestig en zeventig stond de doorgaande weg Andelst naar Valburg/Slijk-Ewijk bekend als de langste winkel van Nederland. Dit kwam door de vele fruitstalletjes die daar stonden.

De Lech is een zeer oud buurtje in Herveld–zuid, met tot heden een authentiek stratenpatroon.

Het verhaal gaat dat hier in het verleden smeden gewoond hebben. Omdat ze ijzer konden vervormen hadden zij een pact met de duivel en die lieden kon men beter niet in het dorp hebben….Er bestaat daar trouwens wel een Brandenhofstraat.

Een ander verhaal is dat Herveld afgeleid zou zijn van Heerveld, waarbij Heer zou staan voor leger. Dat leger moet dan een Romeinse legereenheid zijn die hier gelegerd zou zijn geweest.

Nader onderzoek kan deze verhalen bevestigen of ontzenuwen.