Heteren

HETEREN EEN BEKNOPTE GESCHIEDENIS

Heteren, zoals we dat nu kennen, wijkt erg sterk af van het dorp dat eeuwenlang aan de oever van de Rijn heeft gelegen. Pas in de jaren zestig van de vorige eeuw is het huidige karakter ontstaan. Door de aanleg van de A50 werd Heteren aantrekkelijk voor forenzen. Daarvoor lag de kern van het dorp rond de Rijndijk, op de hoger gelegen gronden. Het dorp heeft zwaar geleden onder het oorlogsgeweld tijdens de Operatie Market-Garden. De afgebeelde molen verdween voorgoed.

Deze dijk is in de loop van de jaren naar het zuiden verlegd, de oude toren die nu nog in de uiterwaarden staat was vroeger de kerktoren. Al in 1837 werd de kerk gesloopt. De kerk dateerde overigens uit de 14e eeuw.

Zoals in veel dorpen in de Betuwe leefden veel mensen tot in de jaren vijftig van de 20e eeuw van agrarische activiteiten. Ook in Heteren was fruitteelt, maar er was ook veel veeteelt. Dat was toen zeer arbeidsintensief. Veel boeren bezaten slechts een paar melkkoeien, vaak niet meer dan 10 stuks. Het melken gebeurde handmatig in melkbussen. In de zomer stonden de dieren dikwijls ver van huis in een wei en daar moest men twee maal per dag naar toe. Natuurlijk niet met de auto, die had men toen nog niet.

Heteren ligt aan de Rijn en de klei die met de rivier wordt aangevoerd is de grondstof voor de baksteenindustrie. In Heteren is nog steeds een steenfabriek in bedrijf. Deze bedrijfsvoering is totaal anders dan in vroeger dagen, toen de fabricage niet geautomatiseerd was, maar puur handwerk. Omdat de steenfabricage ook nog eens in seizoensarbeid werd verricht waren veel arbeiders arm: in de winter was er weinig werk.

Bestuurlijk is Heteren tot 2001 een zelfstandige gemeente geweest. In dat jaar ontstond de fusiegemeente Overbetuwe. Ook de dorpen Driel, Randwijk en de buurtschappen Indoornik en Lakemond behoorden tot die gemeente.

In het verleden hebben hier verschillende kastelen gestaan. De Roode Toren heeft gestaan op de grens van Driel. Op deze plaats staat nog een boerderij met die naam, maar er is geen zekerheid dat het kasteel precies op die plaats heeft gestaan, zeker wel in die buurt. Het kasteel is rond 1790 afgebroken.

In de huidige Dorpsstraat heeft ooit het kasteel de Oldenhof gestaan. Op een topografische kaart van 1809 vinden we een aanwijzing dat hier een kasteel gestaan heeft: er is een duidelijk slotgracht zichtbaar. Het bijbehorende gebouw ontbreekt echter al. In zeer veel documenten, bijvoorbeeld van vererving, zijn wel gegevens over de Oldenhof te vinden.

Op de grens van Heteren en Randwijk tenslotte stond ooit de Nijburg. Het kasteelterrein is gerestaureerd en tegenwoordig kan men dit bezoeken. Aarden wallen en voormalige slotgrachten vormen een aantrekkelijk wandelpark. Van dit kasteel is weinig bekend. Het werd eeuwen geleden al gesloopt.