Randwijk

Beknopte geschiedenis van het dorp Randwijk en de buurtschappen Lakemond en Indoornik

Randwijk is ook een zeer oude nederzetting in ons gebied evenals de buurtschappen Lakemond en Indoornik. Deze buurtschappen waren vroeger “zelfstandige” dorpen en kennen een eigen uitgebreide geschiedenis.

Op deze website worden de drie plaatsen beperkt behandeld.

Randwijk ligt aan de Rijn bij een in de Romeinse tijd een doorwaadbare plaats. Bij een dergelijke plaats ontstond vaak extra activiteit in dit geval een stapelplaats van goederen en een haven. De naam Randwijk is dan ook afkomstig van Rinwick een wijkplaats in de Rijn. Hoewel dat tot nu toe niet bewezen is door archeologische vondsten,is het waarschijnlijk dat er ook een Romeins Castellum (kasteel) heeft gestaan. Randwijk ligt midden tussen de plaatsen Meinerswijk (bij Arnhem) en Kesteren. Het ligt bovendien in de “Limes”, de noordgrens van het Romeinse rijk. De Romeinen bouwden op gezette afstanden versterkingen en Randwijk is een voor Romeinen logische plaats.Omstreeks 1100 is er al sprake van een kerk in Randwijk. Deze kerk staat er nog steeds. Hierbij moet opgemerkt worden dat er verschillende ingrijpende verbouwingen en restauraties hebben plaats gevonden, de laatste na de 2e wereldoorlog toen de kerk zeer ernstig beschadigd was in de herfst en winter van 1944-1945. In 1901 had Randwijk ook al een grote verwoesting meegemaakt. Een grote brand verwoeste praktisch de gehele Erfstraat (zie afbeelding)

Lakemond ligt iets ten westen van het dorp Randwijk. Tegenwoordig is het een buurtschap van het dorp maar in vroeger tijden stond hier het adellijk huis Doeyenburg. In dit huis woonde een adellijke familie met dezelfde naam, die oorspronkelijk uit de buurt van Utrecht kwam. Helaas zijn van dit kasteel geen afbeeldingen bekend en het is al rond 1750 verdwenen.

Lakemond heeft zijn naam ontleend aan het riviertje de Laak, dat deel uitmaakte van de Rijndelta. Bij Lakemond mondde het riviertje uit in de Rijn. Een verbastering van Laak is Lek en daaraan heeft het Lexkesveer waarschijnlijk haar naam te danken. Dit zeer oude veer, dat al in de middeleeuwen bestond vaart, ook nu nog, tussen Randwijk en Lakemond naar Wageningen.

De tweede buurtschap in Randwijk is Indoornik. In tegenstelling tot Lakemond wordt die nog wel aangeduid met plaatsnaamborden. In het verleden lag de kern van Indoornik veel verder naar het zuiden. Langs de Linge heeft een kasteel gestaan, dat echter al in de 17e eeuw is verdwenen. Op de plaats van het kasteel kwam een voorname boerderij de “Schoutenbouwing”. In dat huis woonde indertijd de Schout, zeg maar de burgemeester. Deze oude boerderij is in 1943 geheel verwoest door brand. Die werd veroorzaakt door een steekvlam uit een trekker tijdens dorswerkzaamheden. De boerderij is herbouwd en tot 1996 heeft de familie Jurrius er gewoond. Momenteel is daar een instituut van de Wageningen Universiteit gevestigd. Het herbouwde woonhuis uit de jaren veertig staat er nog.