De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Archeologie

Onze kring kent een werkgroep Archeologie. De werkgroep doet geregeld archeologisch (veld)onderzoek in ons werkgebied. Dit gebeurt met inachtneming van onze huisregels. -Deze huisregels sturen wij U graag toe als U die aanvraagt op een formulier dat U onder de knop ´Contact´op onze site aantreft.-  Hiermede wordt bereikt dat de nodige zorgvuldigheid wordt gewaarborgd. In onze bodem ligt een schat van informatie verborgen over ons verleden. Die schat ligt er vaak al vele eeuwen en het geeft geen pas roof te plegen op ons erfgoed. Als U belangstelling heeft kunt U zich  aanmelden via een formulier dat U aantreft  onder de knop ´Contact ´ op deze site. U bent dan automatisch lid van onze Kring. Deelname aan werkgroepen is gratis.