Welkom

De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Groter/kleiner lettertype

Opzetten en inrichten van een documentatiecentrum

In de bibliotheek in Zetten beschikken wij over ruimte om een documentatiecentrum te onderhouden. Veel van deze documentatie wordt gedigitaliseerd en vervolgens gerubriceerd en opgeslagen in een computersysteem. Op deze wijze zijn de gegevens snel toegankelijk en overzichtelijk. Vaak hebben wij niet alleen een digitaal item, maar beschikken we ook nog over de originele documenten en afbeeldingen. Deze zijn dan opgeslagen in ons archief. Daarnaast hebben we een (beperkt) aantal boeken, die eveneens in het archief zijn opgeslagen. De leden van deze werkgroep verzorgen alle werkzaamheden die bij dit documentatiecentrum horen en komen iedere donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur bij elkaar.