scan 2013-02-10 074

De Normaalschool die vlak bij Lammerts van Buerenschool stond. Normaalschool is de oude naam voor Kweekschool.